Strategie marketingowe

Czy Twoja firma ma sformułowaną strategię marketingową? Czy wiesz, co chcesz osiągać, w jakim czasie i komu sprzedawać swoje produkty? Jak ustalasz ceny, zasady promocji i terminy podejmowania działań?  To wszystko powinno być zapisane w dokumencie, który Twoim pracownicy powinni znać i wdrażać w swojej codziennej pracy. Niewiele firm z sektora małych i średnich ma taki dokument. Konsekwentne wdrażanie dobrego planu to najlepszy sposób na pokonanie konkurencji.

Strategia marketingowa

To obszerny dokument, w którym przeprowadzam analizę aktualnej sytuacji marketingowej oraz – we współpracy z właścicielem – ustalam cele strategiczne oraz  określam, jakie działania należy podjąć, by je zrealizować. Strategia marketingowa zawiera opisy grup docelowych, kanałów komunikacji, harmonogram działań oraz potrzebny budżet. Ważne jest, by wiedzieć, kiedy cel został osiągnięty, zatem wspólnie ustalamy wskaźniki sukcesów. I ważne: dobrze przygotowana strategia powstaje we współpracy z osobą z wnętrza firmy.

Strategia obecności w mediach społecznościowych

Niektórzy mówią, że jeśli nie ma Cię w mediach społecznościowych, to znaczy, że nie istniejesz. Nie do końca się z tym zgadzam. Media społecznościowe mogą jednak stanowić skuteczne narzędzie budowania profesjonalnego wizerunku. Trzeba tylko wiedzieć, jak go użyć. Strategia obecności w mediach społecznościowych to pochodna strategii marketingowej. Zawiera analizę sytuacji aktualnej, definicję celu, określenie grup docelowych, wybór mediów społecznościowych, rekomendowany sposób komunikacji oraz przykładowe wpisy.

 

Ostatnio dodane

Moi Klienci