Mini słowniczek sztucznej inteligencji - Doradztwo biznesowe i marketing internetowy | Magdalena Leszczyńska - Managerka.com
Publikacje

Mini słowniczek sztucznej inteligencji

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, pojęcia związane z sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym (ML) stają się coraz bardziej kluczowe w różnych dziedzinach, w tym w marketingu. Zrozumienie tych terminów jest niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych narzędzi i strategii. Poniższy słowniczek ma na celu przybliżenie kilkunastu podstawowych pojęć, które pomogą zarówno specjalistom, jak i osobom mniej zorientowanym w tematyce, zrozumieć główne zagadnienia i trendy w obszarze AI i ML

 1. Analiza sentymentu – Proces analizowania opinii wyrażonych w sieci, często z użyciem NLP, w celu zrozumienia postaw klientów.
 2. Automatyzacja marketingowa – Wykorzystanie AI do automatyzacji różnych zadań marketingowych, takich jak wysyłka e-maili czy zarządzanie mediami społecznościowymi.
 3. Big Data – Duże zbiory danych, które są analizowane w celu odkrycia wzorców, trendów i zależności, często wykorzystywane w marketingu.
 4. Chatboty – Programy komputerowe wykorzystujące AI do prowadzenia rozmów z użytkownikami i automatyzacji obsługi klienta.
 5. Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) – Model językowy oparty na architekturze GPT-4, stworzony przez OpenAI. Jego zadaniem jest pomoc w różnych kwestiach, od edycji tekstu po doradztwo technologiczne, w tym także w obszarach sztucznej inteligencji i marketingu.
 6. Churn Rate – Wskaźnik obrazujący odsetek klientów, którzy opuścili daną usługę lub produkt, często analizowany przy użyciu technologii ML.
 7. Deep Learning – Zaawansowana forma uczenia maszynowego wykorzystująca sztuczne sieci neuronowe do analizy skomplikowanych zestawów danych.
 8. Halucynacje (w kontekście modeli językowych) – Termin odnoszący się do sytuacji, w których modele językowe, takie jak GPT-4, generują błędne, mylące lub niewłaściwe odpowiedzi na podane im zapytania (prompty). Halucynacje mogą wynikać z ograniczeń modelu, błędów w danych treningowych, czy specyfiki działania algorytmów uczenia maszynowego.
 9. Natural Language Processing (NLP) – Technologia umożliwiająca maszynom rozumienie, interpretację i generowanie języka naturalnego.
 10. Optymalizacja konwersji (CRO) – Użycie danych i AI do zwiększenia efektywności działań marketingowych, takich jak klikalność czy konwersja.
 11. Personalizacja – Użycie AI do analizy danych i dostarczania spersonalizowanych treści czy ofert dla użytkowników.
 12. Predykcja zachowań klientów – Użycie ML do prognozowania przyszłych działań i preferencji klientów.
 13. Rekomendacje produktów – Systemy AI analizujące preferencje użytkowników w celu sugerowania im najbardziej odpowiednich produktów czy usług.
 14. ROI (Zwrot z Inwestycji) – Mierzenie efektywności kampanii marketingowych z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych opartych na AI.
 15. Segmentacja klientów – Wykorzystanie algorytmów ML do identyfikacji różnych grup klientów i dostosowania do nich strategii marketingowych.
 16. Sztuczna inteligencja (AI) – Technologia symulująca ludzki sposób myślenia i uczenia się, często wykorzystywana w analizie danych i automatyzacji procesów.
 17. Uczenie maszynowe (ML) – Poddział AI skupiający się na rozwijaniu algorytmów, które umożliwiają maszynom samodzielne uczenie się z dostępnych danych.
Tagi: , , ,
Avatar